שירים

חזרתיבפתח של הבית ראיתי אותו פושט את מעילו
ונותן לעלים שנשרו לפזר בו טיפות של התחלה
הבטתי בו וראיתי את העיניים הקטנות שלו מבחינות בי
הוא השפיל מבט , מובך
ומיהר להסתיר את הפתח שנפער בנפשו
אלי

תגובות