שירים

אני ילד רחוב,אני - לפינת התפוח :"איש ורחובו"אני,

ילד רחוב 

אני-

והוא

גועש בתוכי כל כולו.

ברעשיו.בצבעיו.

באפור האנשים שהיו מהלכים

אז-

עם השקיעות ההן,

שהיו היפות מכולן - 

והילדות

עם השיער הרטוב,

ותיק בית הספר-

בתחנת האוטובוס העשנה.


אני ילד רחוב,

אני-

ילד הגעגועים

לאשר היה-

ולא יחזור.

לחולות. 

לכדורים שבעטתי

אל מרחבי האין,

שם זהרו חלומותי-

ושם כבו :

של מתי חברי הטובים.


אני ילד רחוב,

אני-

אני איש הפינות,

קרנות מוכרי העיתונים,

ואמא שקוראת לי לבוא

הביתה , כי כבר חושך.


אני איש הספסלים ההולכים-

נמלטים.

אני איש הזריחות-


המאוחרות.
תגובות