פוסטים

אלמנטרי ריקלין!

 
נושא: אירוניה

האירוניה היא אמצעי ספרותי שכיח, בה צורת התבטאות דו משמעית- אחת גלויה והאחרת סמויה ומנוגדת לה.

היא משתייכת לצורת ההבעה הדרמטית, קומית ויצרת אפקטים של התממות ולעג.

יש בה גם יסוד פראדוכסלי.

מבחינים באירוניה טראגית, או קומית. אירוניה רומאנטית, בה האושר מתגלה, כאשליה מנופצת  אותה מגלה הגיבור במפתיע. והאירוניה הדראמטית, בנ מבין הצופה את

שהביבור אינו מבין .

כתבו משהו בנושא זה: שיר, סיפור הגיג.

שלכם,

אודי גלבמן


תגובות