שירים

הכל בסדר, הן תדעי

הכל בסדר,
הן תדעי-
הכל כשהיה.
 
אולי פה ושם-
סולם יומרותי: 
רופס משהו,
תלוי מהוסס:
לא כאשר היה 
בעיתות
ההן,
בנטות השמש לשקע-
עת רצנו חסרי מנוח בפארק-
גרגרי אבנים נבלעים
בין כפותינו החרבות,
ומיצי תשוקה:
 מפעפעים.הכל בסדר.
גם תבוסותי מונחות
בשורות עוקבות,
כערוגות פרחים,
הנידונים
לקמילה מדורגת-
מושלכים אל מסדר הפחים.

הכל בסדר.
הכנתי את אשר ניתן להסדיר.
לבריאות נפשך.
לבריאות נפשי.

.
תגובות