שירים

שאיפות

שאיפות
 
הבריות המכורות לסיגריות מכירות בנזק לבריאותן
וגדולה הבעייה שבגמילה מהסיגריה שהביאה להתמכרותן
המהנה אותן בשאיפה המזיקה
ומענה אותן בשאיפה להפסיקה,
והנכשלות בגמילה מתפללות למחילה על חולשתן.
 
 
 

תגובות