שירים

הבטחה בטוחה

הבטחה בטוחה

 

עת תבטיח התלבט ותוכיח התוכל לדעתך

לעמוד במילתך ולאמוד יכולתך לקיים הבטחתך.  

כשאינך שוקל בזהירות  

הנך מסקל אפשרות לכל סיכוי

היכול ועשוי לאכזב עמיתך.

תגובות