הבטחה בטוחה

07/02/2013 09:05 | יום טוב צבי ז"ל

הבטחה בטוחה

 

עת תבטיח התלבט ותוכיח התוכל לדעתך

לעמוד במילתך ולאמוד יכולתך לקיים הבטחתך.  

כשאינך שוקל בזהירות  

הנך מסקל אפשרות לכל סיכוי

היכול ועשוי לאכזב עמיתך.