שירים

עדיין

 

 

 

 

שתיתי בירה

אכלתי תפוז

בירכתי הרבה

למדתי מעט

פינתי  מקום לאורחים

ניסיתי להכניס אחרים

ועדיין חסר לי

 

קטפתי פרחים

השקתי עצמי 

דיברתי הרבה

למדתי להקשיב

ועדיין ,עדיין חסר לי

 

נתתי לך ללכת

לא הקשבתי לרגש

נתתי מקום לאמת

הברחתי את השקר

ועדיין החסר גדול

 

בחרתי בחופש

למדתי חוקים

הקשבתי לרחשים (הפנימיים)

ניתקתי חברים לא מועילים

ועדיין חסר לי

עדיין כואב לי

עדיין קושרת בך

תגובות