שירים

בין הערביים

 

 

אני קוראת את חיי אחורה

 ומבינה

הרבה עשיתי ממקום חלש

הרבה כעסתי ממקום נפגע

הרבה נשבתי בעבר

 

אני קוראת את מה שכתבתי לך

 אז

ומבינה

שנתתי לעצמי להרגיש ילדה

פגיעה

 

היום אני יודעת

אינני כבר אותה הילדה

אינני צריכה לשמור על עצמי

מפניך

ולחסום עצמי מאהבהתגובות