שירים

פורשת


אני פורשת

פורשת מכם

פורשת לי לדרכי

פורשת מההשוואה שלי למולך

פורשת ממה שהייתי עד היום

פורשת

 

פורשת אני ממה שמקובל

ממה שחכם

מייסורי המצפון שמלווים את חיי

 

אני פורשת 

ממה שהייתי יכולה להיות

פורשת מהעבר המכאיב

פורשת מהתנהגות ראויה

 

אך אני לעולם עוד

לעולם לא

 אינני פורשת מעצמי 

תגובות