שירים

מליחות עדינה

 

הוא אמר לי לשטוף את הפנים

ואני שאף פעם לא ידעתי לעמוד קרוב לאחר

 ללא מסכה,

התקשתי

 

עטף אותי משהו גדול

ובחרתי לא לראות

והשנים בחרו להראות לי מקרוב

שאי אפשר לברוח מהפשטות

 

הוא רצה לקחת ממני את העכבות

אני רציתי לתת לו חיוכים

הוא שנא אותם

ובחר לבכות מולי

 

את הלב המורכב חשפתי בפניו

רק אחרי שהלך

 

לא רציתי לתת לו את כולי

אז, כשהיה שלי

תגובות