שירים

מקום לא נכון

 
 
כמה בדידות עוד אוכל לשאת

זה עולם בודד למי שאני

אחת כמוני שמרגישה יותר משחושבת

וחושבת הרבה

 

זה עולם בודד מאוד לבודדים

ויותר למחפשים

במקומות הלא נכונים

 

ואני כבר לא משתלחת בעצמי

על שאני כזו

רק כואבת את הבדידות
והיא עצומה

תגובות