שירים

"אי שם בדמיון"

על מה חושב הדף הריק?
על מה מהרהר לו בנפשו?
לבטח לשורות עורג.
גוהר עליו שומע לחשו

נוטל נוצה מהגדה
מטביל בדיו של עננים גבוהים
המשתרעים בתת מודע
בצל דמיון של אלוהים

העפרון נושק לדף
המחק מתקן את סימניו
על מה שהם עמלו במשותף
בוהה הראש ומגרד את הגיגיו

האוזן גם כן מתערבת
במעגל כלים שוטים
מטייחת מסובבת
חושה מציע לחנים

ועל צלחת מהודרת
אל לב ניגשת חגיגה
לא משאירה ברירה אחרת
הלב נפעם שובע ונרגע:) 

תגובות