פוסטים

מה הרוח רוצה?

הרוח צריכה
שהגוף יקבל את כל מה שהוא צריך
ולא כל מה שהוא רוצה.
הרוח רוצה...

תגובות