מה הרוח רוצה?

20/05/2012 20:43 | נתן קלגין
הרוח צריכה
שהגוף יקבל את כל מה שהוא צריך
ולא כל מה שהוא רוצה.
הרוח רוצה...