שירים

"יום ולילה"

כמה עמוק כמה רחוק נופלים הלילות
כמה אומץ וכחות צריכים ימים
להעיר עולם מלא בחלומות
עולם רדום ומרחף בכוכבים

מי שם את המרחק בין חושך לאורה
מי שם מחסום שבו עוברים
רק יחידים שטוב בלי רע
הם מחפשים ורק דוחפים

ולא נותנים מרגוע לרגלם
ולא עוצמים עיניים לשניה
בשביל לראות עולם מולם 
עולם שבו אמת חיה.

תגובות