שירים

חלומות

חלומות –נירה לוי חכים

 

 

בשעפי חלומות בשנתינו

בחלומותינו בהקיץ

אנו ניצבים לעינינו

חיים בחזיונותינו,

 

יגאו בלבנו נחשולי חדווה

שמחה תתקדש בקרבנו,

אז נאמר:

היינו כחולמים.

 

נלביש נפשותינו בכותונת פסים

לשמחת התמיד.

 

אשרי האיש אשר כל שתשאל,

נפשו בחלום חזיונו.

לא יאצול ממנה גם בהקיצו,

ובמועדי פיכחונו.

 

חלומותינו זוהר הצוהר,

בהם נציץ מן החרכים לגן העדנים,

אושר לשמחת עולמים.

 

כול הזכויות שמורות!!!

תגובות