שירים

"מתי שנגמרות המילים"

   הנה דובר דיבר דבר
? על מה דברו שכאן דובר
לא לא על דבר או מדבר 
גם על דבורים לא מדובר
אלו דברים שמדברים
דוברים מאוד מדוברים
תוכן דבר הם מדבירים
מתוך אותם הדיבורים
? על מה בכל זאת מדובר
ללא דבר על שום דבר
:)

תגובות