שירים

כל דמיוני


כל יצירתי -
מקורה בחלומות
ומקור חלומותיי כולם -
בדמיוני
וכל דמיוני -
מקורו במעשה
ומעשיי ככלל - - -
מקורם בך.

כל יצירתי -
מקורה בך
ואתה כולך -
מקורך בדמיוני

דמיוני יוצר
עולם חלומי
עשוי לתפארת - -
איתך 

©אוריאל לפידוס

תגובות