שירים

חיצוניות

 

זה לא שאנשים רעים אלי

אני פשוט לא טובה מספיק לעצמי

זה לא שאין אדם שדואג לי

זה פשוט החוסר דאגה שלי , לעצמי

זה לא שהייעוד מתרחק ממני

כנראה אני לא אמיצה מספיק לרדוף אותו

 

 

הוא אומר שמי שדעתו חלשה לא יוכל להתקדם

כל דבר ישבור אותו

והוא יתקשה למצוא את המקום שלו

ואת הייעוד שלו

ואני מודה ביני לבין עצמי

דעתי חלשה בעיני

 

היא אמרה לי בקול חזק, מעט בלעג

לך אין עמוד שידרה?

את עומדת על שלך ונלחמת

ואני הופתעתי שהיא רואה אותי בעיניים של גדולה

כי בעיני אני כה קטנה

 

ואני ידעתי ביני לבין עצמי

שהחור הוא גדול

והפגיעות עוד יותר

ושיש למצוא במהירות את הדבר הממלא

לפני שהחור יהיה חלול

ואין דבר שיוכל לחסום
ולתת לו את הכוח החסר, בתוכו

תגובות