שירים

תשובה

אם יש תשובה לריק הזה

אני מוכנה לדעת אותה עכשיו

וללכת אחריה עד הסוף

אני מוכנה לוותר על העולם שלי עכשיו

כדי לגלות את המקום שימלא אותי

כדי למלא את החלל הזה שיש בתוכי

 

אם יש תשובה לחוסר שבתוכי

אני מבקשת שתראה לי איך להגיע לשם

כי האמונה שיש מילוי כבר נמצאת, בתוכי

ומולי

אך הדרך שמתעכבת

מזייפת בפניי את המציאות.

 

אז הלכתי שוב לשדה של אחר

לא החלפתי אותך לרגע

פשוט חיפשתי לראות ניסים מול עיני

אך כשחלפתי מעלייך נוכחתי לדעת

שרק אתה קיים בתוכי

 

והירוק היום לא ירוק מאוד

הוא  לא מסנוור אותי

ואפילו לא מחולל בתוכי לשניות

מעטות

וגם לא מעלים בתוכי את הרצון

למצוא את המקום

שבו אני לא נסדקת למול העולם.

 

כל שביקשתי הוא לדעת את המקום

שבו אתה קיים תמיד

בתוכי

גם כשהנפש שלי
בוכה או מתנחמת
בעוד דבר מתכלה

 

 

תגובות