שירים

אפלה

 
 
אפלה
 
האפלה כבדה לכתפיי,
והשקט צורם באזניי.
השבילים מתפצלים,
ואנחנו נשאבים.
הושט נא ידך,
וחזק את אורך..
 
 
 
כל הזכויות שמורות

תגובות