שירים

אהבה מאוחרת

אהבה מאוחרת                     חיים שוקרון

 ואף על פי ולמרות
שאיני יכול להתעלם,
מחזך
מתגרה וחוצף,
מעורך המתוח
במפתח הפתוח


ואף על פי ולמרות
שאיני יכול להתעלם,
מרגלי אילה
הצופנים סוד
לא הרחק מגובה
 אימרה ושילוב.

ואף על פי ולמרות
שאיני יכול להתעלם
מסימני עינייך
רימזי שפתייך
המלאות
כמראה כל הגוף.

  ואף אל פי ולמרות
שאיני יכול להתעלם,
עדיין חוסמת
חומת היסוסיי
והר נימוקיי
מלמשוך אליי
מותן דקיקה
לשקע ראשי
בעמק צוואר
לשאוף מלוא חזה
ניחוח התבשמות רחוקה
ותשוקה קרובה.

הזכויות שמורות לחיים שוקרון
 

תגובות