שירים

אהבה תל אביבית

כאיכר,
 המביט לשמים
לחפש עבי מים.
אוזן  מטה
לרעם בוטה.

כך כוסו המשכרת
בדלפק ירוקן
בכיר פיתיונו
בחכתו יעדכן.

יצליב מבטים
יפתה בקסמים.
יחליק בלשונו
צחוק מרמה בגרונו.
 
תלתל יסדיר,
ריחו יגיר.
דלתו יפתח,
בלבניה יטרח.
כבאלף יתהה,
יפי המראה.

יתמודדו כליו,
בעיתותיה תחתיו.
 באנחותיה יחפוץ
 עת עונגה יפרוץ.

יעלה מתחתית,
אונו להשחית.
  חריש ציפורניים,
יחיש עוצמותיים.

יחדד חושיו,
ירוקן מחשבותיו.
מעלה מעלה יעלה
לרום נעלה.
עד יפול
עד זרימה
ולאות
ולחות
ושהות
ופרידה.


הזכויות שמורות לחיים שוקרון

תגובות