שירים

חללית

 
 
 

החללית מגיעה

אני 
הולכת

מחכים לי  

האורות

חיברו 
אנטנות

זמזמים

חיישנים
ממריאה
אל
הלא כלום

 

 

תגובות