שירים

גלי לי

 
 
 

גלי לי לאן הלכת

גלי לי את סוד גלותך

אוספת שברים

לתוך באר

עמוסת מילים

אוספת עורמת

חלקים

שלא רוצים לחזור

גלי לי

את סוד אכזבתך 

 

תגובות