גלי לי

13/03/2010 20:25 | אלה לי
 
 
 

גלי לי לאן הלכת

גלי לי את סוד גלותך

אוספת שברים

לתוך באר

עמוסת מילים

אוספת עורמת

חלקים

שלא רוצים לחזור

גלי לי

את סוד אכזבתך