שירים

קצה ההתפכחות!

 
 
נערמו
אשפתות חיים
מול עני הפקוחות לרווחה
הסומות
מילה אמון אמת
ומה היא האמת החבויה
עמוק עמוק
בתוך עניים חומות ירוקות כחולות
וכל אחד אדון להתקימות עצמו
ואני מה אני
בתוך הדייסה הזו
העומדת להטביע אותי
בתוך חותמתה הלבנה
פורחת לאלף הרוחות
המשגעות את המחשב האישי שלי
נולדתי להתקימות זו
נפלתי למדרונות של היקום 
היו משעולים חצוים
והיו נקיקים
כמה הרים חדים ודוקרים
  מושלגים ירוקים
ואני שרה מפריחה דעותי
כשנגעו בי רעדתי
ומה חשבתי
מילים הברות מחשבות
טוב ורע
תמימה כאן פשוטה בתוכי חבויה
 שאלו שאלות
 והענים דומעות מבריקות
וכולם לקחו אותי ואני לא רציתי
להתערבב
בתוך אשפה
  
נערמת
 

תגובות