שירים

לאבי יקירי

בכל פעם שתראני רודה בבניי
הכה בי שוב
כמו אז אני חייב להרגיש
ההשפלה האין סופית
בכל פעם שתראני רומס את בניי
הצלף בי שוב
כמו אז והפעם תתגיש
המועקה השיתופית
וכשתראני לבקרים
מתעטף ברחמים
אסלך לך
בשמי
ובשם כל הכאבים   
 

תגובות