שירים

תפילה לטבילה: תפילה לבעל בזמן טבילת אשתו במקווה

יהי רצון מלפניך

אלוקי ואלוקי אימותי

אלוקי אשתי ובנותיי

אלוקי כל קדושותיי.

 

שתחננו בסבלנות

ותחזקינו בהתגברות

ותזכינו, אותי ואת אשתי

להמשיך          ולסבול

                    ולטבול

ואת נשמת גופינו לגאול

ולזכות בטוב קדושתך

 

ותחדש נא עלינו

טבילה טובה ומתוקה

 

ולפי הלכותיך, תעלה אשתי מן הקודש

ומנועם זיווך, נתענג כל החודש

 

 

והכנע לבבינו, בין הזמנים

שנוכל לגופינו בכל שאר הימים

בהם

כרוב אחד מקצה מזה

וכרוב אחד מקצה מזה.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © לאז ישיר

תגובות