שירים

מערות קרסטיות

 

הילכתי במערות- חיי,

שנתיביהן היו מפותלים ופראיים

ולעיתים נפערו בן בורות,

ויש ונחשפו בן אולמות ומבואות מרהיבים.

 

סלעי -הגיר של ימי עטו שיבה,

וגם קמטוטים הצטיירו באבן הרכה של פני,

המים השוטפים את קורותי

חילחלו בקרקע המתורבתת שלי ,החמו פניה

והותירו בה משקעי- זכרונות מתוקים.

 

הממטרים שהעתרת עלי

ביקעו קירות, המסו סלעי באיטיות,

ובמערות הקרסטיות האוהבות שיצרת,

אני הייתי הנטיף  העוטף

ואתה הזקיף הרם

העורג אלי קירותי הדקים.
16.11.08

תגובות