שירים

 
נותן את עצמי,
עושה במה,
לפני כל איש,
לפני כל אישה,
פתאום נהייה
קהל של איש אחד
בהצגה דפוקה
 
בא אליי איש
מספר סיפור
הופ אני קורא אידיאלי
של מחבר
לא מבקר
יושב שומע ומתפגר
בכל אירוע יותר ויותר
 
אנשים אנכיסטים מאנכים אותי
אנשים ציניים מורידים אותי
אנשים טובים מחזירים אותי
 
 

תגובות