שירים

בוא

בוא אלי קרוב

בעוצמת קיומך

מולל יצרַי בין אצבעותיך,

עד יכלו ימי,

שאף נשימותיי הספוגות בצופך

עטוף את גופי בשלך,

פן יחדור האור

ויגלה רזך,

פן ייפח הרוח במשאלת ליבך

וניגוז

 

 
 
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות לי

תגובות