שירים

אזדרכת

אזדרכת

מטפסת צמרות

יורדת בקעות

אל תאמרו לי

די

זוהי תנועת חיי

 

אדמה

חורשת תלמים

מבכה לילות לבנים

אל תצפו שהלילה

אזרח בי כוכב

 

מונה חברתי

מן הדת האחרת

בורחת הלילה
מעדת תנים

 עם כאפיה

מעט מטלטלים
וַלַד וּאחַד
תְּתלַת בָּבנַת 

אורזת עצמה לדעת

מהתן שרוצה לנשוך

נוסעת לאופק חדש

 

אש

מה אוכל עוד לבקש ?

אהגה בך יומם ולילה

מִן אללַה
תן לרוח לנשוב

להביא נחמה , תקווה

תן בכול אישה  ?

את אשר חפצה

שמע תפילה

 שמע תפילה
 
כל הזכויות שמורות ללימור דיין
 

תגובות