שירים

הילדה רוצה תפוח

בוסר תמימות של חוצפת נעורים קסם אגדה לכל החיים למרות הזקן החכם שכבר אמר את גיל החינוך מתחילים עשרים שנה ליפני שנולדה .שער הגן נעול זה זמן מה זאת עדן חושקת בפרי האסור ממש מנחשת חייבת חוויה כמו כל אדם שימרי על עצמך בטרם תלדי צער כמו תפוח מתולע טבול בדבש אם אלה הם החיים למה להיוולד אם לחיות למה יש מוות. אם למוות למה יש ילודה.עד יתוודע מודעות הייעוד שלך בזה ניספח לגן העדן ישנה ציפיה אם לא בכדי להתכסות בעלי תאנה מבקשת ליפתוח את ראש השנה  

תגובות