שירים

אדם רגיל

אדם רגיל

מחפש משמעות

ממרומי הגיל

פרוש חדש/ישן למציאות

 

אדם רגיל

מורה לנבוכים

לוח ומלים בגיר

סודות וחוקי מדעים

 

לולאות הזמן/מרחב

חלקיקים תת-אטומים

סופר נובה - סופו של כוכב

חלל מתעקם ומרוצם של פוטונים

 

אדם רגיל

מחפש משמעות

מבקש להחיל

פרוש חדש/ישן למציאות

@ כל הזכויות שמורות 

תגובות