שירים

כביסה

מכבס בי מילים
עד שעולה קצף
טובעת בין הסבון
לתחושת בעתה .
 
מניעה בראשי
עוצרת לאמר
כמה מילות נימוס
ריקות מתוכן.
 
מים מטפטפים
 
טיפה
    ועוד
      טיפה .
 
מילה
   ועוד
     מילה .
 
 
 
 

תגובות