שירים

ועדת אתיקה החלטה מס'15 הוצאה לחופשה לשלושים יום של היוצרת אמילי מלודי

 חרף הודעת  ועדת האתיקה  מס' 14 הקוראת ליוצרים  לנהוג  באיפוק בחרה היוצרת להשתלח בועדת האתיקה.לעלוב ולגדף את חברי הועדה .
 
אי לכך ועדת האתיקה מצאה לנכון כי הוצאת מלודי אמילי לחופשה בת חודש ימים  עשויה לסייע להפנים כי ועדת האתיקה אינה שק חבטות
והחלטותיה אינן הפקר. 
 
הועדה לא תשלים עם המשך הפגיעה הישירה וההשתלחות בחברי האתר.
 
לפיכך הפעילה הועדה נוהל חסימה  להעניק משנה תוקף מעשי ותכליתי   לחופשה זו
 
ועדת האתיקה מצאה לציין כי המדובר ביוצרת מוכשרת חברי  ועדת האתיקה מוקירים ומעריכים  את יכולותיה  היחודיות בתחום הכתיבה.
 
יחד עם האמור הגיעה ועדת האתיקה למסקנה פה אחד,    
יהיה אשר יהיה מעמד חבר באתר- גם אם תרומתו באתר מכרעת, אין הדבר מעניק לו זכות להשתלח בחברי האתר,.
 
בפרט להפר באופן בוטה ובמפגיע את החלטות הועדה ואי כיבוד החלטותיה. כפי שפעלה מלודי אמילי..
  
הועדה מקווה כי חודש ימים יעניק ליוצרת שהות מספקת להרהר בדרך התנהלותה באתר.
 
בתום שלושים יום תוסר החסימה.
 ליוצרת שמורה הזכות לחזור לפעילות מלאה באתר.
 
הועדה חוזרת ומודיעה כי לא תסבול השתלחות  והטחת עלבונות ביוצרים
 
עד כה נהגה הועדה בהבלגה ובדרך פירסום התראות וסלחנות
מעתה תפעיל הועדה נוהל חסימה .

לאור האירועים האחרונים באתר ועדת האתיקה מצאה עוד להדגיש
ולהביע דעתה,  היוצרים ויצירותיהם הם עיקר ותכלית האתר,כאן הונח   דגש על חופש הביטוי וחופש היצירה.  עקרון כבוד  היוצר הוא ערך עליון  
עיקרון פתיחותו של האתר למגוון גילאים ופירסום  רמות שונות   של דרכי הבעה אומנותיים הם נשמת אפו של האתר.
 
ביקורת רצויה ונחוצה  לצד הפעלת רגישות  וזיהוי השלב בו הופכת הביקורת מכבידה  מביכה וגובלת  בהתנצחות .
 
 
החלטה התקבלה פה אחד.
ועדת אתיקה.
 
המשך יצירה פוריה
 
 
 
  

תגובות