שירים

מהמרפסת

אני צופה בשירה, מהמרפסת,
 נמוגה בענן
נלפתת בריסי ארגמן
הנותנים סימנים בעורה הלבן
וקר לה,
קר לה, שם.
 
אני צופה בחמה
המתבשרת, מתקלפת
בזרועות שיר שזוף
של אכסדרה,
המסתנן, פולש אל חללה.
 
גירסה 2
 
צופה
 
צופה בשירה,

נמוגה בענן
נלפתת בריסי ארגמן
נותנים סימנים בעורה

לבן.
וקר לה,
קר לה, שם.
 
צופה בחמה
המתבשרת, מתקלפת
בזרועות שיר שזוף
של אכסדרה,
מסתנן, פולש אל חללה.

 
 
מלודי אמילי

תגובות