שירים

לא באתי להשאר

התסלחי לי

לא באתי להשאר

רק לבקש סליחה שהלכתי.

שהבטחתי לגרגיריי החול

בשעון הזמן שלא אשכח

את חסד הפרידה......

בלילה ההוא כשהדמעות לא זיהו

את ליבי החשוך

גששתי לריחות הכמיהה שנדפו מגופך

רציתי לדעוך בעינוגיי העבר

התסלחי לי...........................

תגובות