שירים

רושם קצר

אווז אפור
בין מים שקופים
לזוך שמיים

תגובות