שירים

"כרוך אחרייך "

                     "כרוך אחרייך"
 
 
 
 
 
לו רק ידעת -
את אשר,ידעתי-
כמה כרוך אחרייך-
בימים,ובלילות-
עיני לא נעצמות.
ואת לא יודעת-
את לא מודעת-
אויי סוזנה...
הוי סוזנה,סוזנה...
 
שחקת אותה שובבה-
שחקת אותה אהבה-
ליבך ממני,והלאה...
אוי סוזנה...
הוי סוזנה,סוזנה...
 
אין שובבה זולך-
אין אהבה בליבך-
אין תודה,באמתחתך-
אוי סוזנה...
הוי סוזנה,סוזנה...
 
שחקת אותה שובבה-
שחקת אותה אהבה-
נושכת וחולפת ברוח-
אוי הוי,סוזנה...
 
 
                                               נחום/בן-חור
               

תגובות