שירים

הולך ופוחת הדור

בעין נוגה על מנורת
הזמן. הולך ופוחת
הדור! הם זועקים.
הולך ופוחת הדור,
אראה אף אני.
 
חובה לזכור!
 
והולך ופוחת,
ופוחת והולך,
האור ממנורת
הזמן.

תגובות