שירים

שולחן האומה

 

על שולחני העמוס

מזכרות ממקומות רחוקים,

מונח בלאגן ומתפשט

לכל רוחבו ואופקו.
 

ושולחני העמוס

אנשים מקיבוצי גלויות

פעם ראו את כל העם

עכשיו רק את עצמם.
 

עוד רגע מתמוטט

קורס תחת ריקבון רגליו.

ואולי אלו רגלי תושביו

של שולחן האומה.
 

על שולחנכם העמוס

מזכרות ממקומות רחוקים.

נמצא עצמכם ומתפשט

לכל רחבי העולם.
 

בשולחנכם העמוס

מכל נופים ישנן גלויות.

לא אוכל לומר זה רע

אך איפה נוף המדינה?

תגובות