שירים

חורף חם

הבהרות:רימון,ח"כ רמון שפסק דינו ינתן בעוד חודש.
פרח,ח"כ בלומנטל כדי להבחר לפריימרים של הליכוד נתנה שוחד.
שניהם  עומדים לדין עקב העבירות שבוצוע.
ראש העבודה ח"כ פרץ שמנע יציאת מפלגת העבודה מהממשלה.
וכמובן החורף, עדיין אין גשמים!
 
 
 
 
 
 
"מהעץ "הרימון
נפל האסימון
האם אפשר להגיד
?מה יהיה בעתיד
כדי ש"הפרח" תבחר
צריך להשקות מהר
מראש העבודה יודע
את השפעת מונע
חורף חם מחכה
גשם לא נצפה
 

תגובות