שירים

ואני תפילה.

תפילת האדם

שישובו ימיו כקדם.

אוחזת ימים של תקווה

לאהבה ורעות.

תכלת שמים נתתי

כולה פיסות שלווה.

בממטרים קלים

מתבוננת בעולם שהשתנה

עד בלי די, מעפעפת

בלימות חיים באות

לסירוגין,בהפוגות.

ואני תפילה.

תגובות

שמואל כהן / אמן כן יהי רצון🌹🌹🌹 / 12/10/2023 03:37
אודי גלבמן / אפשר להתפלל אבל אין מי / 12/10/2023 05:20
גלי צבי-ויס / העולם השתנה / 12/10/2023 07:51
רבקה ירון / *** / 12/10/2023 11:23