שירים

מקצב נשימה

מקצב נשימה

 

הפנקס פתוח והרשות נתונה
לכתוב מילים מהדסות 
באותיות של קידוש לבנה

אך אם ברצוני להפכן לשירה
אסכית לצעדיהן 
למקצב נשימה

אז הן יקבלו 
משמעות חדשה
יצטרפו למטאפורות
ולדימויים בעדנה

תגובות