שירים

בעצם היום הזה

4.7.23

 

מולי ישבה אישה מכוסה באמונה

קראה בלהט תהילים

בדבקות שרכשה מהגברים

אחר פיהקה-צחקקה-תקתקה וכריך אכלה.

 

ממגנט היה קול אחר- הקלטה של אישה:

"דלתות נפתחות"-"דלתות נסגרות"-

"מעלית יורדת"-"מעלית עולה":

וברחבה מיטות מאוכלסות נכנסות ויוצאות.

 

יקירה- את שעתיים בניתוח כמו-קל

יותר מדי זמן ואני מוטרד.

זה עבר בהצלחה- הרופאה הגאה דיווחה

ואני עייף ומעולף.

תגובות

עונותיים / צילום של סיטואציה / 04/07/2023 18:46
רבקה ירון / *** / 04/07/2023 19:14
שמואל כהן / המתנה מתוחה בבית החולים / 05/07/2023 03:38
גלי צבי-ויס / עבר בהצלחה! / 05/07/2023 06:53
דני זכריה / ואני עייף ומעולף / 05/07/2023 07:25
אורנה / ליד חדר ניתוח / 05/07/2023 10:58