שירים

טוטפות

טוטפות

 

הגיתי בך יומם ולילה
בצאת כוכב ראשון,
ובאור השחר ,
ובלכתי בדרך זיכרון.

 

והיית כטוטפות על לבי
ועל שפתי ועל שירי 
ובשערי. 

תגובות