שירים

סדום

סדום

 

במקום הכי 
נמוך בעולם

המוות אינו
מחוסר עבודה,

 

אך כשההר 
גולש בשיפולים 
אל המדבר 
ניתן למצוא 
אף אם במקרה
חיים קבורים בצבע

תגובות